Select Page

Team Building

Team= equip

Building=construir

Així doncs un Team Building és la construir un equip.

Un Team Building ha de treballar en equip per aconseguir el seu objectiu: Ser un equip fort.

Es tracta de participar tots junts en activitats col•laboratives i participatives construïdes a les teves necessitats.

Treball en equip, diversió, superació, companyerisme i noves experiències és el que caracteritzen un bon esdeveniment de Team Building.

Què té d’especial organitzar un Team Building amb Oktitans? Què aconseguiràs?

  • Tenir més clars els objectius als que voleu arribar.
  • Fareu més fort el sentiment de pertànyer a un grup
  • Identificar els problemes laborals que puguin frenar el procés productiu del dia a dia y eliminar-los. Si no es poden eliminar aquests problemes, podreu mitigar el seu efecte negatiu en l’equip.
  • Trobareu els vostres punts fort en equip a través d’activitats col•laboratives i participatives. De la mateixa manera, participant en aquest tipus de probes, també trobareu els punts febles i així poder tractar-los i millorar-los.
  • Al final de les activitats del Team Building, podreu identificar qualsevol diferència entre l’estat desitjat i l’estat real.
  • Podreu dissenyar una estratègia per eliminar aquestes diferències

Oktitans encara no t’ha convençut de les avantatges d’organitzar un Team Building en la teva empresa?
Contacta amb Oktitans i t’ajudarem a crear junts un gran Team Building per fer, encara més gran, la teva empresa.
Tu i Oktitans ja som un equip!

Scroll Up