Inscripcions

Inscripció equip al IV MINITITANS o II FEMTITANS 3×3 de Nadal Girona C.H. OKTITANS

3×3 INSCRIT:           MINITITANS         O          FEMTITTANS

CATEGORIA INSCRITA: …………………………………………………………………………

Nom de l’equip:   ……………………………………………………………………………………

Nom i cognoms 1er jugador:  …………………………….…………………………………….

Data de naixement:  …….…  Categoria: …………….………  Club: ……………………. TALLA SEMARRETA: …….

Nom i cognoms 2on jugador:  …………………………………………………………………

Data de naixement:  …….…  Categoria: ………………  Club: ……………………. TALLA SEMARRETA: …….

Nom i cognoms 3er jugador:  ……………………………………………………………………

Data de naixement:  …….…  Categoria: ………….………  Club: ………..………………. TALLA SEMARRETA: ……….

Nom i cognoms 4rt jugador:  ……………………………………………………………………

Data de naixement:  …….…  Categoria: ………….………  Club: ……..…………………. TALLA SEMARRETA: …….

Important:

–          Per inscriure a l’equip s’ha de fe un ingrés de 80€ per equip al compte ES83 1465 0120 3117 0146 5060 ING DIRECT, indicant el nom de l’equip i enviar comprovant de pagament per correu electrònic.

–          Les inscripcions dels equips quedaran tancades en el moment que hi hagi per categoria 24 equips (ampliable segons disponibilitat horària segons organització) i es farà la categoria si hi ha un mínim de 6 equips inscrits.

–          S’ha d’enviar a 3per3@oktitans.com les dades anteriorment mencionades, una fotografia d’equip, el rebut de pagament (es pot fer primer pre-inscripció i tindrà l’equip 3 dies hàbils per tal d’enviar la documentació faltant).

CONTACTE: Telèfon 637 446 510

Email 3per3@oktitans.com

Scroll Up