Inscripció equip al III MINITITANS o I FEMITITANS 3×3 de Nadal Girona C.H. OKTITANS

3×3 INSCRIT:           MINITITANS         O          FEMITITTANS

CATEOGORIA INSCRITA: ……………………………………………………………………………………………………

Nom de l’equip:   ………………………………………………….………………………………………………………………

 

Nom i cognoms 1er jugador:  ………………………………………………………………………………………………….

Data de naixement:  ………………….   Categoria: ………………  Club Procedència …………………………..

 

Nom i cognoms 2on jugador:  …………………………………………………………………………………………………

Data de naixement:  ………………….   Categoria: ………………  Club Procedència …………………………..

 

Nom i cognoms 3er jugador:  ……………………………….…………………………………………………………………

Data de naixement:  ………………….   Categoria: ………………  Club Procedència …………………………..

 

Nom i cognoms 4rt jugador:  ……………………………….…………………………………………………………………

Data de naixement:  ………………….   Categoria: ………………  Club Procedència …………………………..

 

Important:

–          Per inscriure a l’equip s’ha de fe un ingrés de 60€ per equip al compte ES57 0182 3557 0802 0016 7916 BBVA, indicant el nom de l’equip i enviar comprovant de pagament per correu electrònic.

–          Les inscripcions dels equips quedaran tancades en el moment que hi hagi per categoria 24 equips (ampliable segons disponibilitat horària segons organització) i es farà la categoria si hi ha un mínim de 6 equips inscrits.

–          S’ha d’enviar a 3per3@oktitans.com les dades anteriorment mencionades, una fotografia d’equip, el rebut de pagament (es pot fer primer pre-inscripció i tindrà l’equip 3 dies hàbils per tal d’enviar la documentació faltant).

CONTACTE: Telèfon 637 446 510 – Email 3per3@oktitans.com